среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało biegłym ��lipiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało fachowym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, prostej obróbce i względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza lub wstępnie ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy ogrodzenia PCV na plot i bramę sztachetowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak połączony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Prócz substancji zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się barwa kamieni na sztacheta z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa, przybierają one wtenczas wielorakie kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak olbrzymich złóż kroi się najogromniejsze bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne wolno również siekać na sześciany o regularnych konturach, stosowane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można też je porcjować przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nieregularnych konturów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta plastikowe z Działoszyn wykorzystuje się też wapienie - skały aluwialne, powstałe z nazbieranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na plotki z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie matowieją. Wapienie wolno wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu i własnych zamiłowań kształt kamiennych płyt może być różny – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto przyciętych prostokątów lub kwadratów. Murki a także sztacheta Winylowe z Rudnika nad Sanem na plot i furtę ze sztachetek konstruuje się z głazów przeróżnego kształtu, ułożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z kawałeczków o nietypowych układach, wypada je odpowiednio zestawiać tzn. tak, żeby forma każdego następnego zespalał się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szczeliny w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia Poznań należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur szybko niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo obrastają również mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań bądź rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, aby kamienie na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий