среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Budowa plot plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety z Winylu na plot i furtę sztachetowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий